Bergylen

Bergugleberg eller Bergyl’n
Bergugleberget står det på kartet over bergknausen ovenfor Stene skanse, på søndre side av elva Trongdøla. Lokalt heter imidlertid berget for ”Bergyl’n”. Navnet kommer antagelig fra den lokale benevnelsen på Hubroen, nemlig ”bergyl” . På svensk kalles hubroen ”Berguv” – og her er det ikke langt over til Sverige…

Kanonstillingen på Bergyl'n. Skogrøvar'n i bakgrunnen.

Kanonstillingen på Bergyl’n. Skogrøvar’n i bakgrunnen.