Blokkhuset

Blokkhuset

Blokkhuset

 

Historikk

Tida før 1907: Inndalen var hovedforbindelse mellom Trøndelag og Jämtland og hadde befestninger allerede fra folkevandringstida (ca. 400–600 e.kr.). Stene Skanse ble bygget ut i 1611. Skansen hadde i 1658 avgjørende betydning for gjenerobringen av Trøndelag, ved at svenske unnsetningstropper ble stoppet ved skansen. Skansen ble tatt av Armfeldt ved angrepet på Norge i 1718.

1907: Stortinget vedtok i 1907 å etablere en ny forsvarslinje bak den nøytrale sone som ble etablert ved Karlstadoverenskomsten av 1905. Det fortifikatoriske anlegget ved Steine og Sogna var ett av anleggene som ble bygget.

1908–1911: Steine og Sogne fortifikatoriske anlegg ble påbegynt i 1909 og sto ferdig i 1911.

1916–1925: Vaterholmen leir ble bygget.

1926: Fortet stilt i reserve i 1926. Dette betydde at kanonene og ammunisjon fortsatt fantes på fortet, men uten mannskap til å betjene bestykningen.

1952: Vaterholmen overtatt av Nord-Trøndelag HV-regiment nr. 13.

1993: Verdal kommune overtok disposisjonsretten til fjellanleggene fra Forsvaret og gjennomførte omfattende rehabiliteringsarbeider. Forsvaret ved Forsvarsbygg og Nasjonale Festningsverk er grunneier.