Bli medlem!

Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger er et organ for dokumentasjon, formidling og bevaring av bygdas forsvarshistoriske tradisjoner og anlegg (kulturminner).

Vi forsøker å realisere dette ved å:

  • Gjøre forsvarsanleggene og deres historie kjent og tilgjengelig for publikum.
  • Samle og formidle historisk kildemateriale om bygdas forsvarshistoriske tradisjoner og det enkelte anleggs spesielle historikk.
  • Samarbeide med kommunen om drift og vedlikehold av anleggene.

Alle som er interessert i bevaring og drift av de forsvarshistoriske festningsanleggene i Verdal, eller rett og slett ønsker å gi oss sin støtte, er velkomne som medlemmer.

Ønsker du å bli medlem av Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger, kan du sende en e-post til:
kasserer Olav Valstad: olav.valstad@gmail.com
eller sekretær Roald Veimo: roald.veimo@gmail.com
og overføre kr 100 til foreningens konto: 4440 09 613 41

***********************

Som institusjonelle medlemmer kan opptas bedrifter, foreninger og institusjoner som ønsker å støtte foreningens formål. Bedrifter som tegner bedriftsmedlemskap vil få sin logo/ annonse på hjemmesiden vår, samt plakat med bedriftens navn i selve festningen. Videre tilbyr vi bedriften en gratis guidet tur til festningen pr. år.

Bedriftsmedlemskap koster kr. 500 pr. år.