Om oss

Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger er et organ for dokumentasjon, formidling og bevaring av bygdas forsvarshistoriske tradisjoner og anlegg (kulturminner).

Vi forsøker å realisere dette ved å:

  • Gjøre forsvarsanleggene og deres historie kjent og tilgjengelig for publikum.
  • Samle og formidle historisk kildemateriale om bygdas forsvarshistoriske tradisjoner og det enkelte anleggs spesielle historikk.
  • Samarbeide med kommunen om drift og vedlikehold av anleggene.

Alle som er interessert i bevaring og drift av de forsvarshistoriske festningsanleggene i Verdal, eller rett og slett ønsker å gi oss sin støtte, er velkomne som medlemmer.