Lenker

Nasjonale Festningsverk: http://www.nasjonalefestningsverk.no
Hegra Festning: http://www.hegrafestning.no
Høytorp fort: http://www.forthoytorp.com/default.html
Oslo militære samfunn: http://www.oslomilsamfund.no/index.html
Forsvarsmuseet: http://www.fmu.mil.no
Arkeliet: http://www.arkeliet.net/oldindex.htm
Kongsvinger Festning: http://www.festningsvenn.no
Kristiansten Festning: http://www.kristiansten-festning.no
Oladalens venner: http://www.oladalens-venner.no
Naboer AB: http://www.naboer.se/stolav/stolavguide8.htm
Fredriksten Festning: http://www.halden.museum.no/festning.html
Verdal Historielag: http://www.verdal.historielag.org
Norsk Våpenhistorisk Selskap: http://www.nvhs.com/page.php?29

Andre aktuelle lenker

Verdal kommune: http://www.verdal.kommune.no
Stiklestad Najsonale kultursenter: http://www.stiklestad.no
Verdalsbilder: http://verdalsbilder.no/ukens.php?s_Kategori=14
Visit Innherred: http://www.visitinnherred.com