Minnestein ved Graaryg Skanse

Den 14. oktober 2005 var det 100 år siden grensevakta i Verdal og ved de andre grenseovergangene ble avviklet. Karlstadoverenskomsten var da godkjent av nasjonalforsamlingene i både Sverige og Norge. Til minne om grensevakta i Sul og Inndalen har Foreningen til bevaring av de Værdalske befestninger i samarbeid med Statens Vegvesen satt opp en minnestein ved ”Graaryg Skanse”; stedet der norske soldater skulle forhindre at en eventuell svensk framrykning klarte å forsere St. Olavs bru, -om nødvendig ved å sprenge brua. Skyttergravene som ble gravd i 1905 er fortsatt godt synlige i terrenget, men gammen soldatene kunne søke ly i er borte. Navnet ”Graaryg Skanse” ble bestemt etter en uhøytidelig avstemning blant soldatene. Graaryg var visstnok navnet på hesten til en av offiserene.

Graaryg skanse i 1905

Graaryg skanse i 1905. Sparbuske Landstormeskadron på grensevakt ved St. Olavs bru i 1905. Her ble det gravd skyttergraver som er godt synlig i terrenget ennå. Blant soldatene gikk denne vaktposten under navnet Graaryg Skanse.

Graaryg skanse 2005

Graaryg skanse 2005 Minnesteinen ved ”Graaryg Skanse” ble avduket den 14. oktober 1905

Instruksen angående sprenging av St. Olafs bro og andre strategiske broer i dalføret, høsten 1905

Her kan du lese instruksen angående sprenging av St. Olafs bro og andre strategiske broer i dalføret, høsten 1905

Denne skansen ligger like nord for gamle St. Olavs bru.

1. – Denne skansen ligger like nord for gamle St. Olavs bru.

Denne skansen ligger like nord for gamle St. Olavs bru.

2. – Denne skansen ligger like nord for gamle St. Olavs bru.