Noen skanser i Jämtland

(Opplysningene nedenfor er hentet fra ”Krutrök over Jämtland”, utgitt av Jämtlands läns museum 2001)

Duved skanse

Den eldste trolig anlagt i 1676, på den høyden hvor Karolinermonumentet er bygd opp. I nærheten har mann funnet skjelettdeler, hestesko og våpenrester.

Den nye skansen ble anlagt i 1700 og ombygd i 1710. Skansen ble ødelagt etter en riksdagsbeslutning i 1734. Skansen ble aktuell igjen i 1808 -09. Det ble da utført nødvendige reparasjoner. Men skansen kom ikke til anvendelse.

Duved skanse 1710

Duved skanse 1710

Järpe skanser

Den eldste skansen ble anlagt i 1612 og den lå ved elvens smaleste del nedenfor der det ble anlagt skanser senere. Disse ble påbegynt i 1659 og bestod av en skanse ved elven og en ”redut” på høyden ca 100 meter ovenfor. På 1670-tallet ble Järpe skanse forvandlet til Jämtlands festning, stein og mur ble brukt som byggematerialet i stedet for jord og tre. På høyden ble det oppført et blokkhus eller stentårn som ble benyttet som magasin. I 1700 ble anlegget komplettert med skansvoller, og mellom skansene ble det anlagt en lukket kommunikasjonslinje. Og noen år senere ble det bygd bastioner og kruttkjeller.

Skansen ble nedlagt ved en riksdagsbeslutning i 1734, men ble likevel istandsatt i 1743, 1788, 1808 og 1809. I 1809 ble skansen erobret av nordmennene og ”raserad”.

Järpa skanse 1710

Järpa skanse 1710

Kallströms skanse

Passet ved Kallstrømmen har alltid vært et sted der fiendens spioner uhindret kunne passere. Den første skansen her ble antagelig anlagt i 1676, da med et beskjedent anlegg som bestod av ”spanske ryttere” og en palisade. I 1700 ble det bygget en ny skanse som var ”operativ” de første 10-årene av 1700-tallet.

Kallströms skanse 1710

Kallströms skanse 1710