Major Hanoa var på befaring

Distriktsingeniøren ved 5. divisjon, major Hanoa var på befaring i Verdalen høsten 1906, og har berettet følgende:

«I Verdalsdefileet – hvor jeg var kjendt fra 1905 – festet jeg mig ved et punkt øst for Vaterholmen (omtrent der hvor der i 1905 var forberedt spregning av fjeldsiden). Selve det punkt, hvor nu den 7,5 cm kanon i Søndre galleri staar, fandt jeg paa den maate at jeg kjørte nedover fra Suul mot Vaterholmen – og da la jeg merke til at jeg paa lang avstand kunde se en brun ring i fjeldveggen paa sydsiden av elven. Her bestemte jeg mig for aa foreslaa anlagt et verk (nu kaldet Søndre galleri)