Til ære for nasjonaldagen, fedrelandet og selvstendigheten.

18. fæstningskompani (til daglig også omtalt som Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger) sørget som vanlig for en god start på 17. mai-feiringen i Verdal. Presis kl. 08.00 kommanderte Stykkjunker Kjetil Aarstad flaggheising. Med flagget til topps lød ny kommando: «Gjør klart til salutt!», og deretter «1. kanon – ILD!» Med full salutt – dvs. 21 svartkruttsalver, ble nasjonaldagen hilst velkommen.  Seremonien ble avsluttet med at Arbeidernes musikkorps spilte Nasjonalsangen.

Salutteringen i Mo-parken har etter hvert blitt en tradisjon som mange verdalinger er kjent med. Det er gledelig at flere og flere kommer for å overvære seremonien. At en del av russen fortsatt holder koken etter en hard natts ferd mot dag, setter ekstra farge på arrangementet.

Gjør klart til salutt!

 

Full salutt!

Det er en liten kunst å blåse røykringer med kanon...

 

Noen hadde stått opp tidlig, mens andre ennå ikke hadde gått til køys...

 

-og så var det tid for opprydding...

De e mykkjy som kjæm fram når snøen forsvinn – deriblant festningsløypa…

Ennå er det mye snø og relativt uframkommelig i området rundt De verdalske befestninger.

Når våren kommer, da er festningsløypa på plass.

Via festningsløypa kan du oppleve fantastisk natur og spennende forsvarshistorie i et av våre mest spektakulære forsvarsanlegg fra tiden like etter unionsoppløsningen.

Fra 17. juni til 16. september er Søndre galleri åpent for guiding hver søndag. Skoleklasser og andre grupper kan bestille omvisning i festningen til andre tider.

Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger har hatt årsmøte

Årsmøtet ble holdt på Stiklestad Nasjonale kultursenter den 13. mars 2012. 

 

 

 

 

11 medlemmer var til stede: Ola Schjei, Odd-Bjørn Wekre, Per Amdal, Johannes Sollid, Øystein Walberg, Karl Støa, Olav Nyberg, Inge Haugan, Tor Martin Nordtømme, Kjetil Aarstad, Roald Veimo. I tillegg deltok Johnny Gylland fra Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk på møtet.

 

Leder, Ola Schjei ønsket velkommen til møtet og ledet oss gjennom denne saklista.

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  Godkjent uten kommentar
 2. Valg av ordstyrer og referent
  Ola ble valgt til ordstyrer, og Roald ble valgt til referent.
 3. Årsmelding
  Ola leste opp styrets årsberetning og fikk årsmøtets godkjenning uten vesentlige kommentarer. Her kan du lese årsmeldinga
 1. Regnskap
  I kasserers fravær ble regnskapet gjennomgått av Odd-Bjørn i egenskap av revisor.

Vi hadde i løpet av 2011 kr. 52.000 i inntekter og vel 81.000 i utgifter. Det gikk med en del penger til jubileumsarrangementene våre. Men det er enighet om at vi hadde et begivenhetsrikt jubileumsår og at dette var vel anvendte penger.

Blant utgiftene skjuler det seg også innkjøp av 500 krus med foreningens logo som skal selges til besøkende i festningsanleggene i årene framover.

 

 1. Medlemskontingent
  Medlemskontingenten er kr. 100 pr. år for enkeltmedlemmer, og kr. 500 pr. år for bedrifter og organisasjoner. Årsmøtet vedtok å beholde disse satsene også i 2012.
 2. Valg

Dette var første gangen vi gjennomførte valg etter foreningens endrede vedtekter. Valgkomitéens forslag ble vedtatt med få justeringer. I tråd med de nye vedtektene er Verdal kommune nå ikke lenger representert i styret. Gjennom mange år har vi hatt et godt samarbeid med kommunens folk. Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette. Og vi håper fortsatt på et godt samarbeid spesielt med Georg Sørmo og de andre «utearbeiderne» på Reinsholm. Her kan du se en oversikt over foreningens tillitsvalgte i 2012.

 1. Innkomne saker
  Det hadde ikke kommet inn andre saker til behandling av årsmøtet.

Etter den formelle delen av årsmøtet, fikk vi et lite innblikk noe av det Olav N og Roald har avdekket av festningenes historie det siste året. Her ble tema som Calmeyers rekylbrems, internerte Finske soldater i 1940 og dødsulykken i 1915 berørt.

Til slutt spanderte foreningen «karbis» i SNK’s restaurant.

 

Roald Veimo

referent.