Åpen dag i Søndre galleri

Åpen dag i Søndre Galleri søndag 22. aug. 2021.

Kl. 11.00 – 16.00.

Gratis inngang. Kaffeservering og omvisning.

Vel møtt

Følg oss på Facebook

https://www.facebook.com/verdalskebefestninger