Åpningstider i Søndre Galleri sommeren 2015

SG1L7082Vi har for tiden litt for få omvisere disponible til festningsanleggene våre. Det fører til at vi må holde Søndre Galleri stengt noen søndager i sommer.

Men fra den 9. august er Søndre Galleri åpent hver søndag fram til den 13. september