1297004541-crop

1954 Steinsgropa

1954: Steinsgropa med Visborgstøtta og Stene søndre vestre. Utlånt av Verdal kommune.