Steinsdalen skanse

Dette dreier seg egentlig om Napoleonskrigene som raste i Europa tidlig på 1800-tallet. Danmark (og Norge) vegret seg for å ta stilling for eller mot Napoleon. Men høsten 1807 gikk den engelske flåten inn til København og bombarderte byen. Da de forlot byen den 20. oktober tok de med hele den dansk/norske flåten som krigsbytte, da regjeringen var tvinga til å gi den fra seg. Dette førte til at Danmark erklærte krig mot både England og Sverige den 14. mars 1808. Noe som igjen førte til krigshandlinger og militær aktivitet også i Verdalsdalføret.

De norske militære lederne fryktet at det skulle komme et svensk angrep i Armfeldts fotspor, og store anstrengelser ble gjort for å sperre veien forbi Feren. På begge sider av Feren ble det anlagt skanser, ved Langsåvollen på sørsida og i Steinsdalen på nordsida av Feren. I tillegg ble det bygget ei vaktbu oppe på Fersvola. I tillegg til de skansene som ble bygd, var det også planer om å stasjonere en kanonbåt på Feren, men det ble bare med planene.

Sporene av Steinsdalen skanse var ennå godt synlige på 1950-tallet da denne skissen ble laget.

Kartskisse tegnet av major Johan Holm, september 1955

Kartskisse tegnet av major Johan Holm, september 1955.

Ved ruinene av vaktbua som lå mellom Fersvola og Hermannssnasa

Ved ruinene av vaktbua som lå mellom Fersvola og Hermannssnasa