Rinnleiret

Rinnleiret har sannsynligvis vært brukt til øvingsområde for kavaleri helt fra 1600-tallet, men den første permanente leiren ble ikke etabler før på midten av 1800-tallet.
Nordenfjeldske Dragonregiment (DR3) hadde fra 1894 sitt standkvarter på Rinnleiret.
Fra da av startet en stor utbygging av staller, verksteder og forlegningsbrakker. Da dragonregimentet ble nedlagt i 1995 stod de fleste av disse bygningene intakt, og Rinnleiret var en av de best bevarte kavalerileirene i Europa. Deler av den gamle leiren ble derfor fredet.

Det er i dag ingen militær aktivitet på Rinnleiret. Leiren eies av Levanger kommune.

Rinnleiret

Rinnleiret