1297810295-crop

Instruksen angående sprenging av St. Olafs bro og andre strategiske broer i dalføret, høsten 1905

Her kan du lese instruksen angående sprenging av St. Olafs bro og andre strategiske broer i dalføret, høsten 1905