Forberedelser til sprengning av fjellsiden i 1905

Distriktsingeniøren ved 5. divisjon, major M. O. Hanoa, har i forbindelse med at han foreslo å anlegge Søndre Galleri akkurat her, referert til et sted – omtrent der hvor der i 1905 var forberedt sprengning av fjeldsiden…

Vi antar at det hullet som er sprengt inn i fjellet på andre siden av elven, rett overfor der du står nå, er den forberedelsen til sprengning av fjellsiden som major Hanoa refererer til.