Søndre festningsgalleri – hovedoppslag

Fra byggingen av De verdalske Befestninger. Gudrun Svartås er eier av bildet.

Fra byggingen av De verdalske Befestninger. Gudrun Svartås er eier av bildet.

Bakgrunn

Etter oppløsningen av unionen med Sverige måtte Norge legge ned grensefestningene sør for Kongsvinger. Våpnene fra de nedlagte festningene ble etter 1905 disponert til forsvar av Midt-Norge. Derfor ble De Stjør- og Værdalske Befestninger bygd. Arbeidet ble påbegynt ved nyttår i 1909 og anleggene stod ferdig i 1911.

Festningens oppgave

Festningenes hovedoppgave var å yte motstand i første fase av et eventuelt angrep på Norge, slik at man fikk den nødvendige tid til å mobilisere og disponere de øvrige styrker på mest mulig hensiktsmessig måte. Søndre Galleri skulle dekke veien og terrenget ved veien østover mot Stormoen gård. Galleriet var utstyrt med en ”hurtigskytende” festningskanon, Schneider- Canet 7,5 cm. og 2 stk. Hotchkiss mitraljøser kaliber 6,5.
Nordre Galleri var først oppsatt med 4 mitraljøser, i 1913 ble det montert 2 stk 8,4 cm kanoner i galleriet.

Festningen som forlegning

I samtlige rom og forbindelsesganger var det bølgeblikk i taket, i oppholdsrommene var det også bølgeblikk på veggene. Belysningen i rommene fikk man fra dagslys gjennom lyssjakter i fjellveggen, og fra parafinlamper. Oppvarmingen ble besørget av en vedovn i hvert oppholdsrom. I kjøkkenet var det dessuten komfyr med bakerovn.

Brønnen inne i galleriet skulle skaffe vann til mannskapene i en måned. Vannet kommer via naturlig tilsig fra fjellet, vann fra bølgeblikktakene ble ført til kummen via takrenner av sink. Man kunne også få vann fra Nordre Galleri ved hjelp av en løpestreng mellom galleriene. Det var også anlagt en løpestreng direkte fra inngangen til galleriet og ned til elven. Ved hjelp av denne kunne man heise opp vann fra elven uten at noen måtte forlate galleriet.

Etter de opprinnelige planene skulle mannskapene bo i festningsgalleriene under tjenesten. Det var kaldt og fuktig inne i festningen og mannskapene ble mye plaget av sykdom. Byggingen av Vaterholmen leir ble derfor påbegynt allerede under 1. verdenskrig.

Nøytralitetsvakt, krig og øvelser

Under 1. verdenskrig var festningene bemannet med en vaktstyrke. Fram til 1926 var det årlige øvelser her. I 1926 ble anlegget ”stilt i reserve” og bergartilleriet hadde sin siste øvelse her i 1936. Tyskerne inntok Vaterholmen leir i august i 1940 og brukte festningene som vakt- og utsiktsposter. Heimevernet hadde ansvaret for festningene fra 1952 til 1966.

Rehabilitering og gjenåpning

Fra tidlig på 1990-årene er det utført et omfattende arbeid av frivillige for å gjøre festningsanleggene tilgjengelig for publikum. Nordre Galleri ble gjenåpnet i juli 1996. Fra sommeren 2005 er Søndre Galleri, som det siste av anleggene innenfor De Værdalske Befestninger, også åpent for publikum.