Omkostningerne ved forsvar ved Vaterholms bro

Omkostningerne ved det fremskutte forsvar ved Vaterholms bro beregnes saaledes (25 februar 1908):

Et galleri i fjeldet paa Innas sydside ca. 1800m. øst for Vaterholms bro for 1 kanon av feltkaliber samt 2 mitraljøser, kr. 46120,- avrundet til Kr. 46 000,00
 Et galleri i fjeldet paa Innas nordside ca. 1300 m. øst for Vaterholms bro for 4 mitraljøser med depot  Kr. 55 000,00
 Et galleri i fjeldet eller stormfrit blokhus lige bag Vaterholms bro  Kr. 14 000,00
 Sum  kr. 115 000,00

Paa Bergugleberget foreslaaes alene forberedt posisjon for feldtskydt, hvorfor der her opføres:

Til vei for opbringelse av skyts av feltkaliber Kr. 7 000,00
Til planeringer og kanonskur for 6 stkr 8,4 cm kanoner Kr. 4 000,00
Sum kr. 11 000,00

Stensvettaberget foreslaaes alene taget i betraktning ved anordning av infanteriforsvar, og der opføres intet til noget veianlæg her:

Til lys, signal, montering m.v. Kr. 15 000,00
Til anskaffelse av 4 mitraljøser a kr. 2 500,00 Kr. 10 000,00
Sum kr. 151 000,00