Kroppen e ingen fyr…

I forbindelse med at det skulle planlegges bygging av festningsverk i Værdalen, ble det opprettet en kommisjon som sommeren 1907 foretok befaringer både i Stjørdalen og Værdalen. En av kommisjonens medlemmer, sjefen for 5. brigade, general Krohn reiste med hest og karjol oppover dalen. Da general Krohn kom til skysstasjonen på Øster Ness, var det tid for å skifte hest foran karjolen. Han gikk inn til Elias Ness og bad om å få låne en hest oppover til neste skysstasjon. Elias hadde imidlertid ingen hester hjemme som kunne ta denne turen, så han gikk bort til telefonen og ringte til sin gode kollega Nils Garnes som hadde skysstasjonen i Garnes.

Det fortelles at følgende samtale utspant seg:
Elias: – Æ hi’n fyr hen som trøng ’n hæst…

Da strammet Krohn seg opp, trampet hardt i gulvet og kunngjorde:
– Jeg er aldeles ingen fyr, jeg er general Krohn!!

Elias Ness fortsatte i telefonen: – Kråppen sei at’n e ingen fyr, du hi vel’n hæst åt om ferdi…