Hotchkiss mitraljøse kaliber 6,5.

Hotchkiss mitraljøse er egentlig et Fransk våpen. I 1898 ble det besluttet at Hæren skulle utstyres med slike mitraljøser, og våpnene ble produsert på lisens ved Kongsberg våpenfabrikk. Våpenet har kaliber 6,5 mm. -samme kaliber som Krag-Jørgensengeværet. Mitraljøse var på denne tiden et meget moderne våpen. Den svenske hæren hadde ikke mitraljøser ennå i 1905.

Hotchkiss mitraljøse er et helautomatisk våpen som lades med et patronbånd. Ved skyteskårene kan en se sporene i veggen der patronbåndet skulle løpe. Skuddtakten er 600-700 skudd i minuttet. Maksimal skuddvidde er ca 1000 m, men inntil ca 800m. i praksis. Et mitraljøselag besto av tre soldater, skytter/retter, lader og ammunisjonsbærer.

I søndre Galleri var det plassert 2 mitraljøser. Årsaken til at det finnes så mange fundament til mitraljøser, var at våpnene skulle kunne flyttes til ulike stillinger i festningen. Våpnene kunne gi ild mot veien, eller man kunne gi såkalt flankerende ild, der ilden fra Galleriene gjensidig kunne dekke dødvinklene under festningene.

Hotchkiss mitraljøse kaliber 6,5

Hotchkiss mitraljøse kaliber 6,5.