Hurtigskytende festningskanon Schneider- Canet 7,5 cm.

Kanonen i Søndre Galleri er en såkalt hurtigskytende festningskanon. Den kalles hurtigskytende fordi det bare var nødvendig å finjustere kanonen mellom skuddene. Årsaken er at kanonen er utstyrt med rekylbrems, rekylen flytter derfor ikke kanonen ut av stilling. Det kunne skytes 4 ganger raskere med en kanon med rekylbrems, enn med kanoner uten. Skuddtakten kunne være opptil 10 skudd i minuttet.

Skytingen forgikk indirekte. Det vil si at det var nødvendig med observasjonsposter oppover i dalen. De kunne via telefon melde hvor skuddene traff, og skytterne kunne på dette grunnlaget finjustere kanonen. Skuddvidden var maksimalt 8000 m. I praksis var skuddvidden ca. 6000 m. Det betyr at de kunne skyte herfra til Sul med god treffsikkerhet..

Kanonen ble første gang montert på Likollen batteri ved Ørje i 1903. I fredsavtalen mellom Sverige og Norge i 1905 ble det besluttet at alle festningene på Østlandet skulle nedlegges. Generalstaben besluttet at noen av de nye kanonene som ble overflødig, skulle flyttes til Trøndelag. Slik kom en del av kanonene til De Stjør- og Værdalske Befestninger i 1911.

I Olsokhelgen i 1943 fjernet tyskerne kanonene i begge Galleriene, men i Søndre Galleri tok de bare kanonløpet med seg og lot understellet og skjoldet ligge igjen. De originale delene er nå montert sammen med et løp fra en annen kanon.

Hurtigskytende festningskanon Schneider - 1

Hurtigskytende festningskanon Schneider – 1

Hurtigskytende festningskanon Schneider - 2

Hurtigskytende festningskanon Schneider – 2

Hurtigskytende festningskanon Schneider - 3

Hurtigskytende festningskanon Schneider – 3