Festningens oppgave

En av Værdalsbefæstningernes vigtigste opgaver maa vel likesom for Stjørdalens befæstnigers vedkommende være i felttogets første periode at yde saadan motstand, at man paa norsk side faar fuld klarhet over, hvorledes en mot det Trondhjemske opererende angrepsstyrke er disponert langs nevnte hovedoperationslinjer. Alene herved kan man sikre seg mot, at en unødig stor del av den norske feltarme paa forhaand disponeres til sikring av den indmarsjlinje, hvor angriperen alene demonstrerer.

Utdrag av Festningsartilleriets skrivelse av 30. mai 1912