En tennstempelsak..

På slutten av 1.verdenskrig, fryktet norske myndigheter mer for et indre opprør enn for at Norge skulle bli innblandet i krig mellom europeiske stater. Det var like etter den russiske revolusjon, og frykten for at det ”bolsjevikiske spøkelset” skulle komme vestover var påtagelig…

På denne bakgrunn ble det i februar 1918 bestemt at tennstempel og stempelfjærer skulle fjernes fra de våpen Forsvaret hadde i sine våpenlagre – for å hindre at våpnene falt i hendene på ”ondsinnede” ved en eventuell revolusjon.

De Stjør- og Værdalske befestninger var aktuell som oppbevaringssted for tennstempler fra de nordenfjelske lagrene. Etter en del diskusjon ble imidlertid Agdenes valgt som oppbevaringssted, da man fant ut at der var det lettere å få tak i de igjen om situasjonen ble slik at det var behov for å få de ut på kort varsel.