Bemanningsplan Hemmelig

Værdalens befestninger

I henhold til Forsvarsdepartementets konfidentielle skrivelse av 25. april 1910 til Stortingets Militærkomité skal befestningsstyrken ved ovennevnte anlæg bestaa av:

Fra mitraljøseavdelingerne:

1 ulønnet officer
2 ulønnet underoffiserer
3 ulønnet korporaler og
50 utskrevne menige.

Fra feltartilleriet:

1 ulønnet officer
1 ulønnet underofficer
1 ulønnet korporal og
10 utskrevne menige.

Ifølge den av Kommanderende General under 19. juli 1911 approberte krigsopsætningsplan for befæstningerne, skal besætningsstyrken bestaa av:

I. Komandantskap: Chefen for Værdalsavsnittet med fornødne ordonnanser fra Bergugleberget.

II. Artilleristyrke:

1 vpl. officer
1 vpl. underofficer
1 vpl. korporal og
10 menige artillerister

III. Mitraljøsebetjening:

2 vpl officerer.
2 underofficrer, hvorav 1 vpl.
3 vpl. korporaler.
48 mitraljøsemandskaper
2 ordonnanser.

IV. Signalavdeling:

1 vpl. underofficer og
25 signalister