Et begivenhetsrikt jubileumsår

2011 ble det året da vi feiret at det var 100 år siden De Værdalske Befestninger stod ferdig.

I løpet av året har vi hatt flere arrangementer og vi har rettet oppmerksomheten mot flere sider ved det å bygge festninger og vise forsvarsevne.

Det hele startet den 23. mars, med miniutstilling og onsdagstreff ved Stiklestad Nasjonale kultursenter. Her var temaet ”Fra Karlstad til Karl Johans klev” og vi tok spesielt for oss den direkte sammenhengen mellom unionsoppløsningen i 1905 og den politiske prosessen som førte fram til Stortingets vedtak om å befeste både Stjørdalen og Verdalen.

Den 15. juni arrangerte vi ”fortifikatorisk vandring” på Bergyl’n. Vi studerte både kanonveien og hustuftene etter kanonstallen og vi besiktiget kanonstillingene. For mange var det en ny opplevelse å komme opp på ”Skogrøvar’n” og se hvor ingeniørkaptein Hanoa i sin tid tegnet og planla sperrefort.

«Kanonveien»
Upåklagelig utsikt fra «Skogrøvar’n»

Hovedarrangementet vårt fant sted den 20. august. Nå vanket det både taler og gaver til jubilanten under arrangementet som begynte ved hengebrua over Inna. Etter at Forsvarsbygg hadde overrakt ordføreren det første eksemplaret av en helt fersk verneplan for DVB, hvor ”våre” festninger omtales som spektakulære med sin spesielle utforming og dramatiske beliggenhet, gikk hele den innbudte forsamlingen opp til Søndre Galleri hvor det var servering. Her fikk vi også , med god hjelp fra Kalle Garli & co, stifte nærmere bekjentskap med ”pukkslager Oluf Bergstuen”. Oluf deltok visstnok under anleggsarbeidet for 100 år siden, men han var ikke helt sikker på hvorfor det var nødvendig å bygge festning mot svenskene. Han kjente et kvinnemenneske, sa han, som hadde vært avskrekkende nok, for ”hu var diger å nauver å ful….”. Teatertablået om Oluf Bergstuen ble også fremført i Søndre Galleri dagen etterpå, med omkring 60 tilskuere.

Oluf Bergstuen var ikke sikker på hvorfor det måtte bygges festninger mot svenskene

Siste arrangement i rekken, var ”Stiklestadseminaret” som gikk av stabelen den 24. og 25. november. Her hadde vi utfordret Innherred Forsvarsforening til å arrangere et militærhistorisk seminar hvor man for eksempel kunne ta forseg forsvarsevne og forsvarsvilje opp gjennom tidene. Forsvarsforeningen allierte seg med Stiklestad Nasjonale Kultursenter og arrangerte seminar med temaet ”fra leidang til ingenting”. De om lag 60 seminardeltagerne fikk være med på en rekke gode foredrag både om Magnus den Godes leidangsordning og arbeidet i kulissene i forkant av etableringen av NATOS forhåndslagre i Midt Norge på 1980-tallet. Seminaret ble avsluttet av president i Norges Forsvarsforening, Lars Johan Sølvberg som reflekterte omkring skiftingene i forsvarspolitikk, militærstrategiske valg og operative løsninger opp gjennom tidene.

Forsvarshistorisk seminar på SNK

Som et siste ledd i markeringen av De Værdalske Befestningers 100-årsjubileum går «Stiklestadseminaret 2011» av stabelen den 24. og 25. november.

Seminaret arrangeres av SNK i samarbeid med Innherred Forsvarsforening, og med «festningsforeningen» som medhjelpere og initiativtakere.

Seminaret er åpent for alle som vil delta, både program og foredragsholdere tyder på at dette kan bli et meget interessant seminar.

Programmet kan du lese her

Påmelding kanskje direkte til SNK via denne lenka:

http://stiklestad.no/praktisk/stiklestadseminaret/index.html

Vi feiret 100 år…

Den 20. og 21. august 2011 feiret vi at det var 100 år siden De Værdalske Befestninger stod ferdig.

Her kan du se glimt fra jubileumsmarkeringen

Og her kan du se hva Verdal Historielag skriver om oss.

Takk til alle som bidro til en storslått og minnerik feiring.