Nå kommer boka om De verdalske befestninger

Omslag befestninger.indd

De verdalske befestninger har en meget kort, men likevel en utrolig interessant og til dels spennende historie. I dag er De verdalske befestninger betraktet som ett av landets mest særpregede militærhistoriske kulturminner.
Anleggsarbeidet startet tidlig på året i 1909. Men da hadde festningssaken gått fram og tilbake mellom de militære fagetater, Forsvarsdepartementet og Stortinget helt siden høsten 1905. Noen mente det var nødvendig å bygge sterke festningsverk for å «sikre tilgangen til det trondhjemske…». Andre mente slike festninger var gammeldagse og lite effektive.

Når festningen endelig stod ferdig i 1911, var det uenighet om hvem som skulle ha kommandoen og hvordan de nye anleggene skulle bemannes.

Knapt 20 år etter at anleggsarbeidet startet, var festningsverkene i realiteten nedlagt, det var det heller ikke enighet om.
I boka settes festningens historie inn i rammen av både nasjonal og til dels internasjonal forsvarshistorie. Boka er rikt illustrert med både gamle og nye fotografier, den inneholder også stoff som er lite omtalt tidligere.

Utgiver er Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger i samarbeid med Verdal Historielag.

Verdal kommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Nammo AS, HJM-Norge og AS Værdalsbruket støtter prosjektet økonomisk.