Til ære for nasjonaldagen, fedrelandet og selvstendigheten.

18. fæstningskompani (til daglig også omtalt som Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger) sørget som vanlig for en god start på 17. mai-feiringen i Verdal. Presis kl. 08.00 kommanderte Stykkjunker Kjetil Aarstad flaggheising. Med flagget til topps lød ny kommando: «Gjør klart til salutt!», og deretter «1. kanon – ILD!» Med full salutt – dvs. 21 svartkruttsalver, ble nasjonaldagen hilst velkommen.  Seremonien ble avsluttet med at Arbeidernes musikkorps spilte Nasjonalsangen.

Salutteringen i Mo-parken har etter hvert blitt en tradisjon som mange verdalinger er kjent med. Det er gledelig at flere og flere kommer for å overvære seremonien. At en del av russen fortsatt holder koken etter en hard natts ferd mot dag, setter ekstra farge på arrangementet.

Gjør klart til salutt!

 

Full salutt!

Det er en liten kunst å blåse røykringer med kanon...

 

Noen hadde stått opp tidlig, mens andre ennå ikke hadde gått til køys...

 

-og så var det tid for opprydding...