De e mykkjy som kjæm fram når snøen forsvinn – deriblant festningsløypa…

Ennå er det mye snø og relativt uframkommelig i området rundt De verdalske befestninger.

Når våren kommer, da er festningsløypa på plass.

Via festningsløypa kan du oppleve fantastisk natur og spennende forsvarshistorie i et av våre mest spektakulære forsvarsanlegg fra tiden like etter unionsoppløsningen.

Fra 17. juni til 16. september er Søndre galleri åpent for guiding hver søndag. Skoleklasser og andre grupper kan bestille omvisning i festningen til andre tider.